Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Javne nabavke

Saopštavamo odluku o centralizovanoj javnoj nabavci.

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala
Oznaka predmeta nabavke  Kancelarijski materijal -  30192000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

četvrtak, 20 april 2017 23:33

JNMV D (C) 10/2017 - Nabavka novih tonera

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka novih tonera
Oznaka predmeta nabavke  Prehrambeni proizvodi -  30125110
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

ponedeljak, 03 april 2017 23:52

JNMV 06/17 - Proizvodi od brašna

Datum : 03.04.2017

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka proizvoda brašna
Oznaka predmeta nabavke Nabavka  proizvoda brašna15851000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

ponedeljak, 03 april 2017 23:49

JNMV 05/17 Meso i mesne prerađevine

Datum : 03.04.2017

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka mesa i mesnih prerađevina
Oznaka predmeta nabavke Nabavka mesa i mesnih prerađevina15100000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Datum : 08.03.2017

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka voća, povrća i srodnih proizvoda
Oznaka predmeta nabavke  Voće i povrće - 15300000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

nedelja, 12 mart 2017 13:10

JNMV 03/17 - Mleko i mlečni proizvodi

Datum : 08.03.2017

Kratak opis predmeta nabavke: Mleko i mlečni proizvodi
Oznaka predmeta nabavke  Mlečni proizvodi - 15500000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

nedelja, 12 mart 2017 13:03

JNMV 02/17 - Razni prehrambeni proizvodi

Datum : 08.03.2017

Kratak opis predmeta nabavke: Razni prehrambeni proizvodi
Oznaka predmeta nabavke  Prehrambeni proizvodi - 15800000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

ponedeljak, 07 novembar 2016 00:00

JN - U-2/2016. Usluga telefoni mobilni

Odluka o dodeli ugovora , telefoni (mobilnii)

četvrtak, 26 maj 2016 00:00

JN - U-1/2-2016 - Usluga telefoni fiksni

Odluka o dodeli ugovora , telefoni (fiksni)

Strana 1 od 3

Najnovije vesti

Škola u slikama

image-17.jpg

Sertifikati

certifikat

Newsletter

Pretraga sajta

Pratite nas

dr-selakovic-logo

Kako do nas

partneri