Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Javne nabavke

četvrtak, 30 novembar 2017 00:08

JNMV D 12/17 - Nabavka lifta

Saopštavamo informacije o javnoj nabavci.

 

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka liftova
Oznaka predmeta nabavke  Nabavka liftova -  42416100
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

U prilogu se nalazi dopunjeni materijal

subota, 11 novembar 2017 15:38

JN - U(C)-2/2017. Usluga Mobilne telefonije

Odluka o dodeli ugovora za mobilnu telefoniju 2017

 

Oznaka predmeta nabavke  Mobilna telefonija  -64212000

subota, 11 novembar 2017 15:33

JN U(C) - 06/2017 -Usluga osiguranje imovine

Dodela ugovora za osiguranje imovine

Saopštavamo odluku o dodeljenom ugovoru za uslugu - osiguranje vozila

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga osiguranje vozila
Oznaka predmeta nabavke: Usluga osiguranja vozila 66514110

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

nedelja, 28 maj 2017 00:25

JN U(C) /2017 - Fiksna telefonija

Saopštavamo Vam odluku o dodeli ugovora za nabavku usluga- Fiksna telefonija (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga telefoni - fiksni
Oznaka predmeta nabavke: Usluga fiksne telefonije  64211000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

 Saopštavamo odluku o dodeli ugovora za dobra-SREDSTVA ZA HIGIJENU (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Sredstva za higijenu
Oznaka predmeta nabavke: Sredstva za higijenu  39830000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Nabavka goriva (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka goriva 

Oznaka predmeta nabavke: Goriva: motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas-  09132000, 09134200, 09133000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena, 

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Servisiranja štampača i reciklaža tonera (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Servisiranja štampača i reciklaža tonera
Oznaka predmeta nabavke: Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera 50300000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Najnovije vesti

Škola u slikama

image-04.jpg

Sertifikati

certifikat

Newsletter

Pretraga sajta

Pratite nas

dr-selakovic-logo

Kako do nas

partneri