Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Javne nabavke

Saopštavamo odluku o dodeljenom ugovoru za uslugu - osiguranje vozila

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga osiguranje vozila
Oznaka predmeta nabavke: Usluga osiguranja vozila 66514110

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

nedelja, 28 maj 2017 00:25

JN U(C) /2017 - Fiksna telefonija

Saopštavamo Vam odluku o dodeli ugovora za nabavku usluga- Fiksna telefonija (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga telefoni - fiksni
Oznaka predmeta nabavke: Usluga fiksne telefonije  64211000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

 Saopštavamo odluku o dodeli ugovora za dobra-SREDSTVA ZA HIGIJENU (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Sredstva za higijenu
Oznaka predmeta nabavke: Sredstva za higijenu  39830000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Nabavka goriva (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka goriva 

Oznaka predmeta nabavke: Goriva: motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas-  09132000, 09134200, 09133000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena, 

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Servisiranja štampača i reciklaža tonera (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Servisiranja štampača i reciklaža tonera
Oznaka predmeta nabavke: Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera 50300000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Saopštavamo Vam odluku o dodeli ugovora za dobra - nabavka knjiga za odlične i nagradjene učenike (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka knjiga za odlične i nagradjrene učenike
Oznaka predmeta nabavke: nabavka knjiga za odlične i nagradjene učenike  110000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Saopštavamo odluku o dodeli ugovora za uslugu  -servisiranje računara (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga servisiranja računara
Oznaka predmeta nabavke Usluga servisiranja računara -  50300000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Saopštavamo odluku o centralizovanoj javnoj nabavci.

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka elekrične energije
Oznaka predmeta nabavke  Električna energija (prva partija) -  09310000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Saopštavamo odluku o centralizovanoj javnoj nabavci.

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala
Oznaka predmeta nabavke  Kancelarijski materijal -  30192000
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

četvrtak, 20 april 2017 23:33

JNMV D (C) 10/2017 - Nabavka novih tonera

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka novih tonera
Oznaka predmeta nabavke  Prehrambeni proizvodi -  30125110
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Strana 1 od 4

Najnovije vesti

Škola u slikama

image-04.jpg

Sertifikati

certifikat

Newsletter

Pretraga sajta

Pratite nas

dr-selakovic-logo

Kako do nas

partneri