Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Predškolsko

Predškolska ustanova kao poseban objekat obuhvata prostorije za rad sa decom do 7 godina starosti, učionicu, dnevni boravak i učionicu za fonetsku ritmiku i reedukaciju psihomotorike.

Predškolski i pripremno predškolski tretman sa decom oštećenog sluha i govora se odvija kroz:
- grupni rad;
- slušne i govorne vežbe;
- logopedske vežbe;
- reedukaciju psihomotorike;
- fonetsku ritmiku.

U predškolsku grupu su uključena i deca koja imaju kohlearni implant. Njihova rehabilitacija odvija se po principima i metodama rada za decu oštećenog sluha, a plan i program rada je u korelaciji sa planom i programom rada predškolske grupe dece koja čuju.

 

Najnovije vesti

Škola u slikama

image-37.jpg

Sertifikati

certifikat

Newsletter

Pretraga sajta

Pratite nas

dr-selakovic-logo

Kako do nas

partneri