Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Dokumentacija

Potrebna dokumentacija za upis u srednju školu

  • prijava za upis u srednju školu
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • mišljenje komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku
  • uverenje o položenom završnom ispitu
  • svedočanstva  - poslednja tri razreda osnovne škole
  • lekarsko uverenje za upis u srednju školi

Učenici srednje škole se stručno osposobljavaju za sledeća područja rada:

 – Mašinstvo i obrada metala 

 – Lične usluge 

 – Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane 

 – Hemija, nemetali i grafičarstvo 

 – Tekstilstvo i kožarstvo  

 

 

 

Najnovije vesti

Škola u slikama

image-04.jpg

Sertifikati

certifikat

Newsletter

Pretraga sajta

Pratite nas

dr-selakovic-logo

Kako do nas

partneri