Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Početna strana

Dom

Prostor internata zauzima površinu od 400m2 i prilagođen je potrebama dece.

Predškolsko

Predškolska ustanova kao poseban objekat obuhvata prostorije za rad

Osnovna škola

Osnovna škola sa domom za ucenike oštecenog sluha u Kragujevcu

Srednja škola

Prvobitna namena naše škole je bila profesionalno osposobljavanje

Stručna podrška

  • ART TERAPIJA
  • SENZORNA SOBA I SVETLA SOBA
  • SLUŠNI INTEGRACIONI TRENING
  • MONTESORI METOD
  • SOMATOPEDSKI TRETMAN
  • DEFEKTOLOŠKI TRETMANI
  • AUDIOLOŠKA AMBULANTA

Misija

Naša škola je složena i specificna ustanova gde su uslovi, metode i oblici obrazovno vaspitnog rada prilagodeni deci sa smetnjama u razvoju. Deca se u školi obrazuju, osposobljavaju za samostalan život i rad i pripremaju za integraciju u širu društvenu sredinu, uz angažovanje strucnog kadra i specijalizovane opreme. Servisni centar individualnom podrškom pomaže inkluziju dece i ucenika u redovnom sistemu obrazovanja, kao i njihovih roditelja, vaspitaca i nastavnika.

Vizija

Želimo da Škola postane savremena edukativno-rehabilitaciona ustanova za decu sa smetnjama u razvoju, da kontinuiranim strucnim usavršavanjem kadra i nabavkom savremene specijalizovane opreme primenjuje najnovija naucna dostignuca saradujuci sa svim relevantnim strukturama u zemlji i van. Da kao regionalni resursni centar svojim kadrovskim i materjalno tehnickim resursima postanemo neizostavna karika u lancu inkluzivnog procesa obrazovanja dece i odraslih sa smetnjama u razvoju i nosioci novog, inovativnog oblika strucnog defektološkog tretmana i komunikacije sa svim interesnim grupama.

Najnovije vesti

Pročitajte najnovije vesti iz škole sa domom za učenike oštećenog sluha

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više